ПрАТ "Рівнеліфт"

Код за ЄДРПОУ: 05523808
Телефон: (0362) 5-51-31
e-mail: rivne_lift@emitent.net.ua
Юридична адреса: 33005, м. Рівне, вул. Боярка, 40А
 
Дата розміщення: 18.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Варжель Володимир Микитович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 631201, 29.10.1999, Рiвненським МВ УМВСУ
4) рік народження*** 1954
5) освіта*** середня-спецiальна, Могилiв-Подiльський монтажний технiкум
6) стаж роботи (років)*** 46
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ДСРБУ "Рiвнелiфт", начальник
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.04.2010, Обрано терміном на 7 років.
9) опис Повноваження та обов"язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту. Оплата згiдно зi штатним розкладом. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посади на iнших пiдпрємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа займала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Загальний стаж роботи 46 років, стаж керiвної роботи 30 рокiв. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду голови правління ПрАТ "Рівнеліфт".


1) посада* Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пасiчнюк Андрiй Антонович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 456094, 25.08.1998, Рiвненським МУУМВСУ
4) рік народження*** 1957
5) освіта*** вища, УIIВГ
6) стаж роботи (років)*** 40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ДСРБУ "Рiвнелiфт", начальник дiльницi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.04.2010, Обрано терміном на 7 років.
9) опис Повноваження та обов"язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту. Оплата згiдно зi штатним розкладом. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посади на iнших пiдпрємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа займала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Загальний стаж роботи 40 рокiв, стаж керiвної роботи 23 роки. Промягом останніх п'яти років обіймав посаду заступника голови правіння ПрАТ "Рівнеліфт".


1) посада* Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Закотiй Микола Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 292983, 28.11.1997, Рiвненським МВ УМВС
4) рік народження*** 1958
5) освіта*** середня-спецiальна, РСГТ
6) стаж роботи (років)*** 41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** "Комуненергiя", майстер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.04.2010, Обрано терміном на 7 років.
9) опис Повноваження та обов"язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту. Оплата згiдно зi штатним розкладом. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посади на iнших пiдпрємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Акцiями товариства не володiє.Посадова особа займала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Загальний стаж роботи 41 рік, стаж керiвної роботи 12 рокiв. Протягом оствнніх п'яти років обіймав посаду начальника ВТВ на ПрАТ "Рівнеліфт".


1) посада* Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пудловський Юрiй Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 503768, 16.12.1998, Рiвненським МУУМВС
4) рік народження*** 1962
5) освіта*** вища, УIIВГ
6) стаж роботи (років)*** 37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ДСРБУ "Рiвнелiфт", економiст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.04.2010, Обрано терміном на 7 років.
9) опис Повноваження та обов"язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту. Оплата згiдно зi штатним розкладом. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посади на iнших пiдпрємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа займала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Загальний стаж роботи 37 років, стаж керiвної роботи 23 роки. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду начальника ПЕВ на ПрАТ "Рівнеліфт".


1) посада* Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кашперський Олександр Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 458318, 18.08.1998, Гощанським РВ УМВСУ
4) рік народження*** 1970
5) освіта*** вища, УДВТП
6) стаж роботи (років)*** 31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ДСРБУ "Рiвнелiфт", електромеханiк
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 07.04.2015, Обрано терміном на 5 років.
9) опис Повноваження та обов"язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту. Оплата згiдно зi штатним розкладом. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посади на iнших пiдпрємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Посадова особа займала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Загальний стаж роботи 31 рiк, стаж керiвної роботи 13 рокiв. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду електромехіка на ПрАТ "Рівнеліфт".


1) посада* Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коваль Микола Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 555437, 05.03.1999, Рiвненським МУУМВС
4) рік народження*** 1959
5) освіта*** вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)*** 41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ДСРБУ "Рiвнелiфт", механiк по трансорту
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 05.04.2016, Обрано терміном на 3 роки.
9) опис Повноваження та обов"язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту. Оплата згiдно зi штатним розкладом. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посади на iнших пiдпрємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа займала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Загальний стаж роботи 41 рiк, стаж керiвної роботи 16 рокiв. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду начальника гаража на Прат "Рівнеліфт". Акціями товариства не володіє. 05.04.2016 року рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "Рівнеліфт" у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень посадову особу було переобрано на наступний термін - 3(три) роки.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нечипорук Антон Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 597391, 01.06.1999, Рiвненським МУУМВС
4) рік народження*** 1959
5) освіта*** середня
6) стаж роботи (років)*** 41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ДРСБУ "Рiвнелiфт", водiй
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 05.04.2016, Обрано терміном на 3 роки.
9) опис Повноваження та обов"язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту. Оплата згiдно зi штатним розкладом. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посади на iнших пiдпрємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа займала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Загальний стаж роботи 41 рік, стаж керiвної роботи 13 рокiв. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду водія на ПрАТ "Рівнеліфт". Акціями товариства не володіє. 05.04.2016 року рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "Рівнеліфт" у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень посадову особу було переобрано на наступний термін - 3(три) роки.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Якимчук Василь Дмитрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 699722, 29.03.2000, Рiвненським МУУМВС
4) рік народження*** 1962
5) освіта*** середня
6) стаж роботи (років)*** 37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ДСРБУ "Рiвнелiфт", водiй
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 05.04.2016, Обрано терміном на 3 роки.
9) опис Повноваження та обов"язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту. Оплата згiдно зi штатним розкладом. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посади на iнших пiдпрємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Посадова особа займала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Загальний стаж роботи 37 років, стаж керiвної роботи 13 рокiв. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду водія. Акціями товариства не володіє. 05.04.2016 року рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "Рівнеліфт" у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень посадову особу було переобрано на наступний термін - 3(три) роки.


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Закалевич Ольга Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 505651, 28.12.1998, Рiвненським МУУМВС
4) рік народження*** 1973
5) освіта*** вища, НУВГП
6) стаж роботи (років)*** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ВАТ "Рiвнелiфт", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.07.2002, Обрана на термін дії повноважень даного органу управління товариства.
9) опис Повноваження та обов"язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту. Оплата згiдно зi штатним розкладом. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посади на iнших пiдпрємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа займала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Загальний стаж роботи 25 роки, стаж керiвної роботи 14 рокiв. Протягом останні п'яти років обіймала посаду головного бухгалтера на ПрАТ "Рівнеліфт".


1) посада* Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Голубовський Вiталiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 859761, 21.11.2001, Рiвненським МВ УМВС
4) рік народження*** 1969
5) освіта*** середня
6) стаж роботи (років)*** 28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Електромеханiк в ДСРБУ "Рiвнелiфт"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 07.04.2015, Обрано терміном на 5 років
9) опис Повноваження та обов"язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту. Оплата згiдно зi штатним розкладом. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посади на iнших пiдпрємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа займала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Загальний стаж роботи 28 рокiв, стаж керiвної роботи 12 рокiв. Протягом останніх п'яти років працював електромеханіком на ПрАТ "Рівнеліфт".


1) посада* Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ващук Раїса Павлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 133772, 04.10.1996, Рiвненським МВ УМВС
4) рік народження*** 1959
5) освіта*** середня
6) стаж роботи (років)*** 39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Електромеханiк в ДСРБУ "Рiвнелфт"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 07.04.2015, Обрано терміном на 5 років.
9) опис Повноваження та обов"язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту. Оплата згiдно зi штатним розкладом. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посади на iнших пiдпрємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа займала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Загальний стаж роботи 39 рокiв, стаж керiвної роботи 12 рокiв. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду електромеханіка на ПрАТ "Рівнеліфт".


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлiнняВаржель Володимир МикитовичСР, 631201, 29.10.1999, Рiвненським МВ УМВС88208185.46070912882081000
Голова ревiзiйної комiсiїКашперський Олександр ВасильовичСР, 458318, 18.08.1998, Гощанським РВ УМВС41000.397229854100000
Член ревiзiйної комiсiїГолубовський Вiталiй МиколайовичСР, 859761, 21.11.2001, Рiвненським МВ УМВС52200.505741425220000
Член ревiзiйної комiсiїВащук Раїса ПавлiвнаСР, 133772, 04.10.1996, Рiвне МВ УМВС32600.315846183260000
Усього 894661 86.67952658 894661 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.