ПрАТ "Рівнеліфт"

Код за ЄДРПОУ: 05523808
Телефон: (0362) 5-51-31
e-mail: rivne_lift@emitent.net.ua
Юридична адреса: 33005, м. Рівне, вул. Боярка, 40А
 
Дата розміщення: 04.03.2016

Річний звіт за 2015 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Рівнеліфт"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) АГ №951239
3. Дата проведення державної реєстрації 04.01.1997
4. Територія (область)* Рівненська область
5. Статутний капітал (грн) 258037
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 60
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

43.21 - ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ

43.29 - ІНШІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ

85.59 - ІНШІ ВИДИ ОСВІТИ, Н. В. І. У.

10. Органи управління підприємства

Акціонерні товариства інформацію про органи управління не надають.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку 380805
3) Поточний рахунок 26001259416
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
немає
5) МФО банку немає
6) Поточний рахунок д/н