ПрАТ "Рівнеліфт"

Код за ЄДРПОУ: 05523808
Телефон: (0362) 5-51-31
e-mail: rivne_lift@emitent.net.ua
Юридична адреса: 33005, м. Рівне, вул. Боярка, 40А
 
Дата розміщення: 04.03.2016

Річний звіт за 2015 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05.01.20111/17/1/11Рiвненське тер. управлiння ДКЦПФРUА4000111157Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.251032148258037100
Акцiї розмiщенi в повному обсязi, у лiстингу не перебувають. Торгiвля цiнними паперами не здiйснювалась. Додаткова емiсiя в звiтному перiодi не проводилась.