ПрАТ "Рівнеліфт"

Код за ЄДРПОУ: 05523808
Телефон: (0362) 5-51-31
e-mail: rivne_lift@emitent.net.ua
Юридична адреса: 33005, м. Рівне, вул. Боярка, 40А
 

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Варжель Володимир Микитович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 631201, 29.10.1999, Рiвненським МВ УМВСУ
4) рік народження** 1954
5) освіта** середня-спецiальна, Могилiв-Подiльський монтажний технiкум
6) стаж керівної роботи (років)** 27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДСРБУ "Рiвнелiфт", начальник
8) дата обрання та термін, на який обрано 15.04.2010, Обрано терміном на 7 років.
9) опис Повноваження та обов"язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту. Оплата згiдно зi штатним розкладом. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посади на iнших пiдпрємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа займала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Загальний стаж роботи 43 роки, стаж керiвної роботи 27 рокiв. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду голови правління ПрАТ "Рівнеліфт".


1) посада Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пасiчнюк Андрiй Антонович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 456094, 25.08.1998, Рiвненським МУУМВСУ
4) рік народження** 1957
5) освіта** вища, УIIВГ
6) стаж керівної роботи (років)** 20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДСРБУ "Рiвнелiфт", начальник дiльницi
8) дата обрання та термін, на який обрано 15.04.2010, Обрано терміном на 7 років.
9) опис Повноваження та обов"язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту. Оплата згiдно зi штатним розкладом. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посади на iнших пiдпрємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа займала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Загальний стаж роботи 37 рокiв, стаж керiвної роботи 20 рокiв. Промягом останніх п'яти років обіймав посаду заступника голови правіння ПрАТ "Рівнеліфт".


1) посада Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Закотiй Микола Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 292983, 28.11.1997, Рiвненським МВ УМВС
4) рік народження** 1958
5) освіта** середня-спецiальна, РСГТ
6) стаж керівної роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** "Комуненергiя", майстер
8) дата обрання та термін, на який обрано 15.04.2010, Обрано терміном на 7 років.
9) опис Повноваження та обов"язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту. Оплата згiдно зi штатним розкладом. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посади на iнших пiдпрємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Акцiями товариства не володiє.Посадова особа займала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Загальний стаж роботи 38 рокiв, стаж керiвної роботи 10 рокiв. Протягом оствнніх п'яти років обіймав посаду начальника ВТВ на ПрАТ "Рівнеліфт".


1) посада Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пудловський Юрiй Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 503768, 16.12.1998, Рiвненським МУУМВС
4) рік народження** 1962
5) освіта** вища, УIIВГ
6) стаж керівної роботи (років)** 20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДСРБУ "Рiвнелiфт", економiст
8) дата обрання та термін, на який обрано 15.04.2010, Обрано терміном на 7 років.
9) опис Повноваження та обов"язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту. Оплата згiдно зi штатним розкладом. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посади на iнших пiдпрємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа займала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Загальний стаж роботи 34 роки, стаж керiвної роботи 20 рокiв. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду начальника ПЕВ на ПрАТ "Рівнеліфт".


1) посада Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кашперський Олександр Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 458318, 18.08.1998, Гощанським РВ УМВСУ
4) рік народження** 1970
5) освіта** вища, УДВТП
6) стаж керівної роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДСРБУ "Рiвнелiфт", електромеханiк
8) дата обрання та термін, на який обрано 14.04.2010, Обрано терміном на 5 років.
9) опис Повноваження та обов"язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту. Оплата згiдно зi штатним розкладом. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посади на iнших пiдпрємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Посадова особа займала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Загальний стаж роботи 27 рокiв, стаж керiвної роботи 10 рокiв. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду електромехіка на ПрАТ "Рівнеліфт".


1) посада Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коваль Микола Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 555437, 05.03.1999, Рiвненським МУУМВС
4) рік народження** 1959
5) освіта** вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж керівної роботи (років)** 14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДСРБУ "Рiвнелiфт", механiк по трансорту
8) дата обрання та термін, на який обрано 09.04.2013, Обрано терміном на 3 роки.
9) опис Повноваження та обов"язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту. Оплата згiдно зi штатним розкладом. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посади на iнших пiдпрємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа займала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Загальний стаж роботи 38 рокiв, стаж керiвної роботи 14 рокiв. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду начальника гаража на Прат "Рівнеліфт". Акціями товариства не володіє. На найближчих загальних зборах акціонерів товариство зобо'язується привести у відповідність склад наглядової ради до вимог чинного Законодавства.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нечипорук Антон Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 597391, 01.06.1999, Рiвненським МУУМВС
4) рік народження** 1959
5) освіта** середня
6) стаж керівної роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДРСБУ "Рiвнелiфт", водiй
8) дата обрання та термін, на який обрано 09.04.2013, Обрано терміном на 3 роки.
9) опис Повноваження та обов"язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту. Оплата згiдно зi штатним розкладом. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посади на iнших пiдпрємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа займала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Загальний стаж роботи 38 рокiв, стаж керiвної роботи 10 рокiв. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду водія на ПрАТ "Рівнеліфт". Акціями товариства не володіє. На найближчих загальних зборах акціонерів товариство зобо'язується привести у відповідність склад наглядової ради до вимог чинного Законодавства.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Якимчук Василь Дмитрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 699722, 29.03.2000, Рiвненським МУУМВС
4) рік народження** 1962
5) освіта** середня
6) стаж керівної роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДСРБУ "Рiвнелiфт", водiй
8) дата обрання та термін, на який обрано 09.04.2013, Обрано терміном на 3 роки.
9) опис Повноваження та обов"язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту. Оплата згiдно зi штатним розкладом. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посади на iнших пiдпрємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Посадова особа займала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Загальний стаж роботи 34 роки, стаж керiвної роботи 10 рокiв. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду водія. Акціями товариства не володіє. На найближчих загальних зборах акціонерів товариство зобо'язується привести у відповідність склад наглядової ради до вимог чинного Законодавства.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Закалевич Ольга Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 505651, 28.12.1998, Рiвненським МУУМВС
4) рік народження** 1973
5) освіта** вища, НУВГП
6) стаж керівної роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Рiвнелiфт", бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано 29.07.2002, Обрана на термін дії повноважень даного органу управління товариства.
9) опис Повноваження та обов"язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту. Оплата згiдно зi штатним розкладом. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посади на iнших пiдпрємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа займала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Загальний стаж роботи 22 роки, стаж керiвної роботи 11 рокiв. Протягом останні п'яти років обіймала посаду головного бухгалтера на ПрАТ "Рівнеліфт".


1) посада Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Голубовський Вiталiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 859761, 21.11.2001, Рiвненським МВ УМВС
4) рік народження** 1969
5) освіта** середня
6) стаж керівної роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Електромеханiк в ДСРБУ "Рiвнелiфт"
8) дата обрання та термін, на який обрано 15.04.2010, Обрано терміном на 5 років
9) опис Повноваження та обов"язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту. Оплата згiдно зi штатним розкладом. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посади на iнших пiдпрємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа займала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Загальний стаж роботи 26 рокiв, стаж керiвної роботи 10 рокiв. Протягом останніх п'яти років працював електромеханіком на ПрАТ "Рівнеліфт".


1) посада Член ревiзiйної комiсiї- електромеханiк
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ващук Раїса Павлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 133772, 04.10.1996, Рiвненським МВ УМВС
4) рік народження** 1959
5) освіта** середня
6) стаж керівної роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Електромеханiк в ДСРБУ "Рiвнелфт"
8) дата обрання та термін, на який обрано 15.04.2010, Обрано терміном на 5 років.
9) опис Повноваження та обов"язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту. Оплата згiдно зi штатним розкладом. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посади на iнших пiдпрємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа займала свою посаду протягом всього звiтного перiоду. Загальний стаж роботи 37 рокiв, стаж керiвної роботи 10 рокiв. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду електромеханіка на ПрАТ "Рівнеліфт".


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлiнняВаржель Володимир МикитовичСР, 631201, 29.10.1999, Рiвненським МВ УМВС88208185.46070912882081000
Голова ревiзiйної комiсiїКашперський Олександр ВасильовичСР, 458318, 18.08.1998, Гощанським РВ УМВС41000.397229854100000
Член ревiзiйної комiсiїГолубовський Вiталiй МиколайовичСР, 859761, 21.11.2001, Рiвненським МВ УМВС52200.505741425220000
Член ревiзiйної комiсiїВащук Раїса ПавлiвнаСР, 133772, 04.10.1996, Рiвне МВ УМВС32600.315846183260000
Усього 894661 86.67952658 894661 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.