ПрАТ "Рівнеліфт"

Код за ЄДРПОУ: 05523808
Телефон: (0362) 5-51-31
e-mail: rivne_lift@emitent.net.ua
Юридична адреса: 33005, м. Рівне, вул. Боярка, 40А
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Рівнеліфт"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "Рiвнелiфт"
3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 33005
3.1.5. Область, район Рівненська область, Рiвненський
3.1.6. Населений пункт м.Рiвне
3.1.7. Вулиця, будинок вул. Боярка,40а

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва АО1 №539770
3.2.2. Дата державної реєстрації 04.01.1997
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Рiвненської мiської Ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 258037
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 258037

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
3.3.2. МФО банку 380805
3.3.3. Поточний рахунок 26001259416
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
немає
3.3.5. МФО банку немає
3.3.6. Поточний рахунок д/н

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
43.21 ЕЛЕКТРОМОНТАЖНI РОБОТИ 
43.29 IНШI БУДIВЕЛЬНО-МОНТАЖНI РОБОТИ 
85.59 IНШI ВИДИ ОСВIТИ, Н. В. I. У. 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Технiчне обслуговування та ремонт лiфтiв133.10.56-29.22.222.12.2010Держгiрпромнагляд15.09.2015
Опис:
Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його планується продовжити.
Монтаж, демонтаж та налагоджування лiфтiв170.12.5619.07.2012Держгiрпромнагляд19.07.2017
Опис:
Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його планується продовжити.
Навчання лiфтерiв, електромеханiкiвАГ №58238214.12.2011Мiнiстерство освiти i науки, молодi та спорту України24.11.2014
Опис:
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, її планується продовжити

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента