ПрАТ "Рівнеліфт"

Код за ЄДРПОУ: 05523808
Телефон: (0362) 5-51-31
e-mail: rivne_lift@emitent.net.ua
Юридична адреса: 33005, м. Рівне, вул. Боярка, 40А
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Член ревiзiйної комiсiї Ващук Раїса Павлiвна СР № 133772, виданий Рiвне МВ УМВС 04.10.1996 21.03.2001 3 260 0.31584617710 % 3 260 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Голубовський Вiталiй Миколайович СР № 859761, виданий Рiвненським МВ УМВС 21.11.2001 15.07.1997 5 220 0.50574142468 % 5 220 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Кашперський Олександр Васильович СР № 458318, виданий Гощанським РВ УМВС 18.08.1998 14.07.1997 4 100 0.39722985463 % 4 100 0 0 0
Голова правлiння Варжель Володимир Микитович СР № 631201, виданий Рiвненським МВ УМВС 29.10.1999 16.07.1997 882 081 85.46070912311 % 882 081 0 0 0
Усього   894 661 86.67952657952 % 894 661 0 0 0
Опис