ПрАТ "Рівнеліфт"

Код за ЄДРПОУ: 05523808
Телефон: (0362) 5-51-31
e-mail: rivne_lift@emitent.net.ua
Юридична адреса: 33005, м. Рівне, вул. Боярка, 40А
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про зобов'язанняВиди зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку
  у тому числі:
X 370.000  X X
Довгостроковий кредит  14.04.2008  370.000  17.750  10.04.2018 
Зобов'язання за цінними паперами
  у тому числі:
X 0.000  X X
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
за векселями (всього) X 0.000  X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
Податкові зобов'язання X 365.000  X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
Інші зобов'язання X 459.000  X X
Усього зобов'язань X 1194.000  X X


Опис: Зобов'язань за цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права немає.