ПрАТ "Рівнеліфт"

Код за ЄДРПОУ: 05523808
Телефон: (0362) 5-51-31
e-mail: rivne_lift@emitent.net.ua
Юридична адреса: 33005, м. Рівне, вул. Боярка, 40А
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Особлива інформація на 18.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

18.04.2017Припинено повноваженняГолова правлiнняВаржень Володимир Микитовичд/н, д/н, д/н85.46
Зміст інформації:
18.04.2017 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 23 вiд 18.04.2017 року ) припинено повноваження посадової особи у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Володiє 85,46 % статутного капiталу товариства. Посадова особа обiймала дану посаду протягом 20 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
18.04.2017Припинено повноваженняЧлен правлiнняПасiчнюк Андрiй Антоновичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
18.04.2017 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 23 вiд 18.04.2017 року ) припинено повноваження посадової особи у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа обiймала дану посаду протягом 20 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
18.04.2017Припинено повноваженняЧлен правлiнняЗакотiй Микола Григоровичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
18.04.2017 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 23 вiд 18.04.2017 року ) припинено повноваження посадової особи у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа обiймала дану посаду протягом 12 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
18.04.2017Припинено повноваженняЧлен правлiнняПудловський Юрiй Вiкторовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
18.04.2017 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 23 вiд 18.04.2017 року ) припинено повноваження посадової особи у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа обiймала дану посаду протягом 10 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
18.04.2017ОбраноГолова правлiнняВаржель Володимир Микитовичд/н, д/н, д/н85.46
Зміст інформації:
Посадова особа переобрана 18.04.2017 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 23 вiд 18.04.2017 року) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Володiє 85,46 % статутного капiталу товариства. Промягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду голови правiння ПрАТ "Рiвнелiфт". Посадова особа обрана термiном на 7 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
18.04.2017ОбраноЧлен правлiнняПасiчнюк Андрiй Антоновичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа переобрана 18.04.2017 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 23 вiд 18.04.2017 року) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Акцiями товариства не володiє. Промягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду заступника голови правiння ПрАТ "Рiвнелiфт". Посадова особа обрана термiном на 7 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
18.04.2017ОбраноЧлен правлiнняЗакотiй Микола Григоровичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа переобрана 18.04.2017 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 23 вiд 18.04.2017 року) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Акцiями товариства не володiє. Протягом оствннiх п'яти рокiв обiймав посаду начальника ВТВ ПрАТ "Рiвнелiфт". Посадова особа обрана термiном на 7 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
18.04.2017ОбраноЧлен правлiнняПудловський Юрiй Вiкторовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа переобрана 18.04.2017 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 23 вiд 18.04.2017 року) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Акцiями товариства не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду начальника ПЕВ ПрАТ "Рiвнелiфт". Посадова особа обрана термiном на 7 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
18.04.2017ОбраноЧлен правлiнняЗакалевич Ольга Анатолiївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа обрана 18.04.2017 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 23 вiд 18.04.2017 року). Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Акцiями товариства не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду головного бухгалтера ПрАТ "Рiвнелiфт". Посадова особа обрана термiном на 7 рокiв. Дообрання ще одного члена правлiння обумовлено приведенням у вiдповiднiсть кiлькiсного складу членiв правлiння до статуту ПрАТ "Рiвнелiфт". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.