ПрАТ "Рівнеліфт"

Код за ЄДРПОУ: 05523808
Телефон: (0362) 5-51-31
e-mail: rivne_lift@emitent.net.ua
Юридична адреса: 33005, м. Рівне, вул. Боярка, 40А
 
Дата розміщення: 05.04.2016

Особлива інформація на 05.04.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

05.04.2016Припинено повноваженняГолова наглядової радиКоваль Микола Володимировичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
05.04.2016 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №22 вiд 05.04.2016 року ) припинено повноваження посадової особи у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Посадова особа обiймала дану посаду протягом 15 рокiв. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
05.04.2016Припинено повноваженняЧлен наглядової радиНечипорук Антон Iвановичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
05.04.2016 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №22 вiд 05.04.2016 року ) припинено повноваження посадової особи у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Посадова особа обiймала дану посаду протягом 12 рокiв. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
05.04.2016Припинено повноваженняЧлен наглядової радиЯкимчук Василь Дмитровичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
05.04.2016 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №22 вiд 05.04.2016 року ) припинено повноваження посадової особи у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Посадова особа обiймала дану посаду протягом 12 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
05.04.2016ОбраноГолова наглядової радиКоваль Микола Володимировичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа переобрана 05.04.2016 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 22 вiд 05.04.2016 року) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Акцiями товариства не володiє Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду начальника гаража на ПрАТ "Рiвнелiфт". Посадова особа обрана термiном на 3 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
05.04.2016ОбраноЧлен наглядової радиНечипорук Антон Iвановичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа переобрана 05.04.2016 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 22 вiд 05.04.2016 року) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Акцiями товариства не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду водiя на ПрАТ "Рiвнелiфт". Посадова особа обрана термiном на 3 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
05.04.2016ОбраноЧлен наглядової радиЯкимчук Василь Дмитровичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа переобрана 05.04.2016 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №22 вiд 05.04.2016 року) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Акцiями товариства не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду водiя на ПрАТ "Рiвнелiфт". Посадова особа обрана термiном на 3 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.